Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација, објављеног у листу „Послови“ број 698 од 02.11.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Марије Јовановић, под темом „Теоријски аспекти и примена популационе фармакокинетичке анализе“, пред комисијом у саставу: др сц. Бранислава Миљковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Сандра Везмар Ковачевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Милица Простран, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Медицински факултет у понедељак 23.1.2017. године, у 12:15 часова, у амфитеатру А3.