Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Микробиологија са имунологијом и имунохемијом

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Микробиологија са имунологијом и имунохемијом, објављеног у листу „Послови“ број 698. од 02.11.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Ивана Јанчића, подтемом „Главни комплекс ткивне подударности“, пред комисијом у саставу: др сц. Невена Арсеновић Ранин, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Зорица Стојић-Вуканић редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Мирјана Шефик-Букилица, доцент, Универзитет у Београду - Медицински факултет, у петак 20.1.2017. године, у 10:00 часова, у библиотеци Катедре за микробиологију и имунологију Фармацеутског факултета.