Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Медицинска биохемија

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Медицинска биохемија, објављеног у листу „Послови“ број 698 од 02.11.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Мирона Сопића, под темом „Циклус лимунске киселине и оксидативна фосфорилација“, пред комисијом у саставу: др сц. Весна Спасојевић-Калимановска, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Наташа Богавац-Станојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, др сц. Зорана Јелић-Ивановић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет. у четвртак 19.1.2017. године, у 13:00 часова, у рачунарској сали Фармацеутског факултета.