Одбрана докторске дисертације (дипл.фарм. Јелена Милосављевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм. Јелена Милосављевић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Анализа утицаја социо-демографских карактеристика и ставова на праксу гинеколога и фармацеута у вези са методама планирања породице у Србији“

Јавна одбрана је заказана за петак 28.10.2016. године у 14,00 часова у свечаној сали,

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Душанка Крајновић, ванредни професор, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Ана Митровић-Јовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет, Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“
  3.       Проф.др Љиљана Тасић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4.       Проф.др Наташа Богавац-Станојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5.       Др сц. Мирјана Рашевић, научни саветник, Институт друштвених наука у Београду