Одбрана докторске дисертације (дипл.фарм. Кристина Денић)

Обавештавам Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фарм. Кристине Денић, под насловом:

„Хепатотоксичност цитотоксичне комбиноване хемиотерапије са биолошком терапијом или без ње код болесника са метастатским колоректалним карциномом“

Јавна одбрана је заказана за  петак 28.10.2016. године у 14,15 часова у амфитеатру 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1.       Проф.др Ненад Угрешић, редовни професор у пензији, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Дино Тарабар, ванредни професор, ментор, Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет одбране  у Београду
  3.       Проф.др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4.       Проф.др Зоран Шегрт, ванредни професор, Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет одбране у Београду
  5.       Проф.др Слободан Обрадовић, ванредни професор, Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет одбране у Београду