Одбрана докторске дисертације (Ана Жугић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли сви услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фарм. Ане Жугић, под насловом:

„Екстракт талуса Usnea barbata (L.) Weber ex F. H. Wigg., Parmeliaceae у емулзионим носачима стабилизованим биоразградивим емулгаторима: преформулациона и формулациона истраживања“

Јавна одбрана је заказана за  четвртак 06.10.2016. године у 10,00 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др, Снежана Савић, ванредни професор, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Гордана Вулета, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Др Вања Тадић, научни саветник, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Беград
  4. Др Ролф Даниелс, редовни професор, Ебархард Карлс Универзитет, Тибинген, Немачка
  5. Др Ивана Арсић, ванредни професор, Универзитет у Нишу-Медицински факултет