Одбрана докторске дисертације (Стана Бекчић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације Стане Бекчић, под насловом:

„Истраживање модела интегрисаног система у ланцу снабдевања вакцинама и развој алата за процену њихове ефективне примене у клиничкој пракси“

 

Јавна одбрана је заказана за  понедељак 26.09.2016. године у 11,00 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др, Валентина Маринковић ,ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Љиљана Тасић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3.       Проф.др, Душанка Крајновић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4.       Доц.др Гордана Пејовић, доцент, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука