Одбрана докторске дисертације (Светлана Стојков)

Обавештавамо  Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације мр. сц.фарм. Светлане Стојков, под насловом:

„Развој, примена и евалуација инструмената за процену компетенција фармацеута у апотекама на примарном нивоу здравствене заштите у Србији“

Јавна одбрана је заказана за  среду 28.09.2016. године у 10,30 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Душанка Крајновић, ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Љиљана Тасић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3.       Проф.др Валентина Маринковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4.       Проф.др Весна Бјеговић-Микановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет