Одбрана докторске дисертације (Јелена Голубовић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације Јелене Голубовић, под насловом:

„Примена вештачких неуронских мрежа у грађењу модела за предвиђање ретенционог понашања и интензитета одговора масеног спектрометра у анализи одабраних азола и сартана методом течне хроматографије под високим притиском“

Јавна одбрана је заказана за  петак 30.09.2016. године у 11,00 часова у амфитеатру бр. 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1.       Проф.др Мира Зечевић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Доц.др Ана Протић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3.       Доц.др Биљана Оташевић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4.       Др сц Марина Радишић, научни сарадник, Иновациони центар Технолошко-мелрушког факултета Универзитета у Београду