Одбрана докторске дисертације (Јасмина Башић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат, дипл. фармацеут, Јасмина Башић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Испитивање корелације између хемијске структуре, физичко-хемијских и ретенционих параметара и антимикробне активности новосинтетисаних деривата пропиофенона“

Јавна одбрана је заказана за понедељак, 19.09.2016. године у 11.00 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорица Вујић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Славица Стевановић, редовни професор, Универзитет у Београду Технолошко-металуршки факултет