Одбрана докторске дисертације (Дарко Џелејлија)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. хемичар Дарко Џелајлија јавно бранити магистарску тезу под насловом:

„Фактори ризика за настанак атеросклерозе код здраве школске деце у Војводини“

Јавна одбрана је заказана за петак 16.09.2016. године у 11.00 часова у амфитеатру бр. 4 Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јелена Котур-Стевуљевић, ванредни професор , ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Наташа Богавац-Станојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Славица Спасић, професор емеритус, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет