Одбрана докторске дисертације (Тијана Крњета)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута – медицинског биохемичара Крњета Тијане под насловом: 

 „Утврђивање повезаности генског полиморфизма COMT, TNF-α, TNFR1, IL-1α i IL-10 са ризиком појаве ране прееклампсије и њених компликација

Јавна одбрана је заказана за петак 08.07.2016. године у 12,00 часова у  Свечаној сали на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1. Проф. др Светлана Игњатовић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет,

2. Проф. др Љиљана Мирковић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Медицински факултет,

3. Проф. др Весна Спасојевић Калимановска, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет