Одбрана докторске дисертације (Радава Мартић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута Радаве Мартић под насловом:

Емулзије уље у води које подлежу брзој инверзији фаза на кожи: стабилност, колоидна структура и примена као носача фотопротективних супстанци

Јавна одбрана је заказана за петак 08.07.2016. године у 14,00 часова у  Амфитеатру број 2 на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јела Милић, ментор рада, председник Комисије, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

    2. Доц. др Данина Крајишник, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

    3. Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

    4. Проф. др Гордана Вулета, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

    5. Проф. др Небојша Цекић, ванредни професор, Универзитет у Нишу - Технолошки факултет, Лесковац