Одбрана докторске дисертације (Марија Јовановић)

Oбавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута Марије Јовановић под насловом:

Идентификација и квантификација фактора варијабилности топирамата код одраслих пацијената са епилепсијом

Јавна одбрана је заказана за понедељак 04.07.2016. године у 14,00 часова у Амфитеатру број 2 на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Бранислава Миљковић, ментор рада, председник Комисије, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  1. Проф. др Драгослав Сокић, ментор рада, редовни професор, Клиника за неурологију, Клинички центар Србије, Универзитет у Београду - Медицински факултет
  1. Проф. др Милица Простран, редовни професор, Универзитет у Београду - Медицински факултет
  1. Проф. др Изток Грабнар, ванредни професор, Универзитет у Љубљани - Фармацеутски факултет, Словенија
  1. Проф. др Катарина Вучићевић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет.