Одбрана докторске дисертације (Дипл. фарм Мирон Сопић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута - медицинског биохемичара Сопић Мирона под насловом:

„ОДРЕЂИВАНЈЕ ГЕНСКЕ ЕКСПРЕСИЈЕ АДИПОНЕКТИНСКИХ РЕЦЕПТОРА АДИПОР1 И АДИПОР2 И НИВОА АДИПОНЕКТИНА У КРВИ КОД ПАЦИЈЕНТА СА КОРОНАРНОМ БОЛЕШЋУ И ПАЦИЈЕНАТА СА ХРОНИЧНОМ БУБРЕЖНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ“

Јавна одбрана је заказана за уторак 14.06.2016. године у 11,00 часова у Амфитеатру број 3 на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Зорана Јелић Ивановић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф. др Весна Спасојевић - Калимановска, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча", Београд