Одбрана докторске дисертације (Александра Буха)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли сви услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фарм. Александре Буха, под насловом:

"Токсични ефекти продужене изложености кадмијуму и/или полихлорованим бифенилима у пацова".

Јавна одбрана докторске дисертације заказана је за петак,04.03.2016. године, са почетком у 10:00 х у Амфитеатру 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету пред комисијом у саставу:

1. Проф. др Весна Матовић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
2. Проф. др Биљана Антонијевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,
3. Проф. др Милена Катарановски, редовни професор, Универзитет у Београду - Биолошки факултет