Одбрана докторске дисертације (Марија Илић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли сви услови за јавну одбрану докторске диспертације магистра фармацеутских наука Марије Илић, под насловом:

"Примена in vitro и  in silico метода за предвиђање лек - храна интеракције: таблете са модификованим ослобађањем нифедипина"

Јавна одбрана докторске дисертације заказана је за понедељак, 28.12.2015. године, са почетком у 11:30 ч у Амфитеатру 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету пред комисијом у саставу:


1. Проф. др сц. Јелена Паројчић, ментор рада, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
2. Проф. др сц. Светлана Ибрић,  редовни професор, Универзитет у Београду -
Фармацеутски факултет,
3. Др сц. Вјера Пејановић – научни саветник у пензији, Хемофарм, А.Д. Вршац