Одбрана докторске дисертације (Марко Крстић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли сви услови за јавну одбрану докторске диспертације магистра фармације Марка Крстића, под насловом:

"Формулација и карактеризација чврстих само-диспергујућих носача карбамазепина израђених са порозним адсорбенсима"

Јавна одбрана је заказана за понедељак, 28.12.2015. године на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, у Амфитеатру 2, у 14х15мин пред комисијом у саставу:

  1. Проф. др Светлана Ибрић – ментор рада, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, председник комисије
  2. Проф. др Марија Приморац, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Славица Ражић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Драгана Васиљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  5. Др Ненад Лазаревић, научни сарадник, Центар за физику чврстог стања и нове материјале, Институт за физику, Београд