Одбрана докторске дисертације (Веселин Делевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.хем. Веселин Делевић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Испитивање утицаја термичког третмана на настајање акриламида у намирницама са високим садржајем скроба применом унапређене методе гасне хроматографије“

Јавна одбрана је заказана за петак 25.12.2015. године у 14,00 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Иван Станковић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Брижита Ђорђевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Биљана Стојановић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Рефик Зејниловић, редовни професор, Универзитет у Подгорици-Медицински факултет, Одсјек за фармацију