Одбрана докторске дисертације (Марко Калинић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат магистар фармације Марко Калинић, бранити докторску дисертацију, под насловом: „Симулације молекуларне динамике и рачунарско дизајнирање инхибитора протеин лизин метилтрансферазе ЕЗХ2“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 17.12.2015. године у 15,00 часова у амфитеатру 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Славица Ерић, ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Владимир Савић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Мире Злох, редовни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у Хертфордширу, Велика Британија