Лана Тафи – Едукација младих о фалсификованим лековима и представљање истоименог едукативног стрипа

У сарадњи АЛИМС-а (Агенција за лекове и медицинска средства Србије), АИФА (Италијанска агенција за лекове) и ЕДQМ-а (Европска дирекција за квалитет лекова и здравствену заштиту Савета Европе) настао је едукативни пројекат чији је циљ унапређење знања о фалсификованим лековима, што је кључно за очување здравља и живота младих људи.
Како би се студентима, тинејџерима и деци приближила ова тема на приступачан и занимљив начин, направљен је едукативан стрип „Лана Тафи“ у форми интерактивне игре – приче са више крајева.
Стављена је у фокус фармацеутска струка и истакнут је значај и неопходност фармацеута као здравственог радника. Показано је да су фармацеути најдоступнији здравствени радници свим генерацијама и да је свима омогућено несметано обраћање.
Кампања која је започела промоцијом у СКЦ-у обухватиће све заинтересоване факултете и школе на којима ће се одржавати трибине намењене информисању и подизању нивоа свести о фалсификованим лековима и делити примерци стрипа.
Трибина почиње излагањима доценткиње др сц. Душанке Крајновић са Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Мр фарм. Павла Зелића из Агенције за лекове и медицинска средства Србије који је аутор и вођа појекта.

Постер догађаја