Одбрана докторске дисертације (Ђорђе Медаревић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат магистар фармације Ђорђе Медаревић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Карактеризација и оптимизација бинарних и тернарних чврстих дисперзија и циклодекстрин-полимер система као носача у циљу побољшања брзине растварања тешко растворљиве лековите супстанце“

Јавна одбрана је заказана за петак 11.12.2015. године у 12,00 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. Проф. др Светлана Ибрић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Јелена Ђуриш, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Prof.dr Kyriakos Kachrimanis, full profesor, Aristotle University, Thessaloniki, Greece