Одбрана докторске дисертације (Тамара Тимић Стаменић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипломираног фармацеута Тамаре Тимић Стаменић под насловом:

Утицај модулације ГАБАА рецептора који садрже а5 подјединицу на поремећаје понашања пацова изазване применом дизоцилпина, скополамина и амфетамина“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 29.10.2015. године у 12,30 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирослав Савић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет,
  2. Проф. др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет и
  3. Проф. др Дубравко Бокоњић, редовни професор Универзитет одбране у Београду, Медицински факултет Војномедицинске академије