Одбрана докторске дисертације (Даница Ћујић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара Данице Ћујић под насловом:

„Утицај стероидних хормона и њихових антагониста на нивое галектина у ћелијама трофобласта човека ин витро“.

Jавна одбрана је заказана за петак 30.10.2015. године у 16,15 часова у Амфитеатру бр. 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Славица Спасић, професор емеритус, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др Жанка Бојић - Трбојевић, научни сарадник, ментор, Универзитет у Београду - Институт за примену нуклеарне енергије
  3. Др Љиљана Вићовац Панић, научни саветник, Универзитет у Београду - Институт за примену нуклеарне енергије.