III Конгрес Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију

II Конгрес Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију, са међународним учешћем  одржаће се у периоду 25-26. септембар 2015.г. у Ректорату Универзитета у Београду.
Тема конгреса је: Редокс медицина: сигнализација реактивних једињења, аналитичке методе, фито-фармација и молекуларни механизми болести.
Остали детаљи о програму и начину регистрације могу се наћи на сајту Друштва: http://ssmfrp.edu.rs/assets/uploads/ssmfrp-conference2015-program.pdf