Одбрана докторске дисертације (Марија Поповић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фарм. Марија Поповић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

Утицај сурфактаната на протолитичке равнотеже и изомеризацију АЦЕ инхибитора“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 03.09.2015. године у 13,00 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Гордана Поповић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Даница Агбаба, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Доц. др Катарина Николић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Живослав Тешић, редовни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
  5. Доц. др Славица Филипић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет