Одбрана докторске дисертације (Нађа Костић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм. Нађа Костић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Биоаналитика антиепилептика цвитерјонске структуре након дериватизације н-алкилхлороформатима применом течне хроматографије с масеном детекцијом“

Јавна одбрана је заказана за уторак 14.07.2015.. године у 13,30 часова у амфитеатру бр. 2

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Анђелија Маленовић, ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Небојша Јовић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Медицински факултет
  3. Доц.др Yannis Dotsikas, доцент, асистент профессор, Универзитет у Атини, Грчка