Одбрана докторске дисертације (Бојан Чалија)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Чалија Бојан јавно бранити докторску дисертацију под насловом Функционалност хитозана у формулацији алгинат-хитозан микрочестица као носача за нестероидне антиинфламаторне лекове.

Јавна одбрана је заказана за петак 07.06.2013. године у 13,00 часова у Амфитеатру 2 на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Јела Милић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф. др Виктор Недовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
  • Доц. др Небојша Цекић, доцент, Универзитет у Нишу – Технолошки факултет
  • Доц. др Данина Крајишник, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет