Одбрана докторске дисертације (Тијана Милетић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Тијана Милетић (родј. Михајловић) јавно бранити докторску дисертацију под насловом Карактеризација и моделовање процеса сушења распршивањем у развоју чврстих фармацеутских облика применом концепта дизајнирања квалитета.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 17.06.2013. године у 14,00 часова у Свечаној сали на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Светлана Ибрић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Зорица Ђурић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др Вјера Пејановић, научни саветник, Хемофарм а.д., Вршац