Одбрана докторске дисертације (Милкица Цревар Сакач)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм. Милкица Цревар Сакач, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Утицај екстракта листа артичоке на метаболизам аторвастатина и оптимизација метода течне хроматографије за праћење насталих метаболита у биолошком материјалу“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 04.06.2015. године у 12,00 часова у амфитеатру бр. 4

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорица Вујић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Јелена Котур Стевуљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Зоран Вујчић, редовни професор, Универзитет у Београду-Хемијски факултет