Одбрана докторске дисертације (Невена Кардум)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат магистар фармације Невена Кардум, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Утицај сока плода ароније на маркере оксидативног статуса и профил масних киселина код здравних особа са и без фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести“

Јавна одбрана је заказана за понедељак 01.06.2015. године у 12,30 часова у амфитеатру бр. 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Славица Спасић, професор емеритус, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др Катарина Шавикин, научни саветник, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд
  3. Др Марија Глибетић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
  4. Др Александра Конић-Ристић, научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
  5. Др Александра Стефановић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет