Истраживачка станица Петница организује Школе за студенте основних и докторских студија

Истраживачка станица Петница организује Школе за студенте основних и докторских студија: "Петничку школу хроматографије и масене спектрометрије (основни ниво)" и " Петничку школу хроматографије и масене спектрометрије (напредни ниво)" 
 
Термин одржавања Школе хроматографије и масене спектрометрије - напредни ниво - од 20. до 25. септембра 2015. године, а Школе хроматографије и масене спектрометрије - основни ниво - од 25. до 30. септембра 2015. године.

Цена школе износи 250 ЕУР по учеснику и укључује предавања, практичан рад, као и смештај и оброке у Истраживачкој Станици. Постоји могућност стипендирања неколико учесника са по 50 евра.

Кроз Школу хроматографије и масене спектрометрије учесници ће имати прилику да се упознају са основама хроматографије, модерним хроматографским техникама, јонским изворима и анализаторима у масеној спектрометрији, тандемном масеном спектрометријом и сл. Практични рад у оквиру ове школе обухвата комплетан пут анализе реалног узорка од припреме, рада на инструменту, до обраде и тумачења резултата са могућношћу примене наведених техника у различитим областима попут форензике, хемије животне средине, хемије лекова, фитохемије итд. У зависности од профила пријављених кандидата биће организоване појединачне групе, тако да ће свако од заинтересованих кандидата моћи да прође примену ових техника у области која га највише интересује.
Након завршетка Школе, полазници ће добити сертификат ИСП о похађању.

Адреса за контакт: 
hem@petnica.rs