Одбрана докторске дисертације (Марко Јовановић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да ће кандидат маг. фарм. Марко Јовановић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Теоријска и хемометријска анализа ретенционих механизама одабраних лекова у течној хроматографији хидрофилних интеракција“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 14.05.2015. године у 10,00 часова у Амфитеатру 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирјана Меденица, председник комисије, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Биљана Стојановић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Мирослав Шобер, редовни професор, Универзитет у Сарајеву - Фармацеутски факултет