Одбрана докторске дисертације (Анђелка Кобачевић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Андјелка Ковачевић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Lipidne nanočestice stabilizovane nejonskim polihidroksilnim surfaktantima: postupak dobijanja, karakterizacija, stabilnost i inkorporiranje lekovite supstance“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 30.04.2015. године у 10,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Гордана Вулета, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Јела Милић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Др Раинер Х. Муллер, редовни професор, full professor, Institute of Pharmacy, Free University of Berlin, Germany.