Одбрана докторске дисертације (Маријана М. Чурчић)

Обавештавамамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр Маријана М. Ћурчић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Субакутна токсичност смеше декабромованог дифенилетра и кадмијума код пацова“

Јавна одбрана је заказана за петак 27.03.2015. године у 14 часова у амфитеатру бр. 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Биљана Антонијевић, ментор, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Зорица Булат, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Славица Вучинић, редовни професор, Универзитет одбране – Медицински факултет Војномедицинске академије
  4. Проф.др Ксенија Дурго, ванредни професор, Свеучилиште у Загребу-Прехрамбено-биотехнолошки факултет, Хрватска