Одбрана докторске дисертације (Иван Павловић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Иван Павловић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Фармакогнозијско испитивање подземних органа српске велестике, Ferula heuffelii Griseb. ex Heuffel (Apiaceae)“.

Јавна одбрана је заказана за среду 18.03.2015. године у 16,30 часова у Амфитеатру 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Силвана Петровић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Мирјана Раденковић, редовни професор, Универзитет у Нишу - Медицински факултет
  3. Проф. др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет