Одбрана докторске дисертације (Младен Миловић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Младен Миловић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Развој, израда и карактеризација чврстих самогиспергујућих формулација за оралну примену“.

Јавна одбрана је заказана за петак 27.02.2015. године у 13,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Светлана Ибрић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Зорица Ђурић, редовни професор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Доц. др Љиљана Ђекић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Доц. др Драгана Васиљевић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  5. Др Бранка Грујић, научни сарадник, Галеника а.д., Београд