Одбрана докторске дисертације (Марије Ђокић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Марија Ђокић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Испитивање физичкохемијских и аеродинамичких карактеристика честица лека добијених микронизацијом у спиралном ваздушном млазном млину и сушењем распршивањем“.

Јавна одбрана је заказана за петак 16.01.2015. године у 12,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Светлана Ибрић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц. др Јелена Ђуриш, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Др Љиљана Соломун, научни сарадник, Хемофарм а.д., Вршац