Одбрана докторске дисертације (Јелене Ч. Живковић)

Обавештавамo Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фарм. Јелене Ч. Живковић, под насловом:

„Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних врста рода Veronica L. (Plantaginaceae)“

Јавна одбрана је заказана за  четвртак 25.12.2014. године у 13 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зоран Максимовић, ментор, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др сц. Теодора Јанковић, виши научни сарадник, ментор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд
  3. Проф.др Славица Ражић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Бранислава Лакушић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Др сц. Татјана Ћебовић, доцент, Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет