Odbrana doktorske disertacije (Jelene S. Arsenijević)

Обавештавамo Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фарм. Јелене С. Арсенијевић, под насловом:

„Хемијска и фармаколошка карактеризација хербе самониклог и плантажно гајеног панонског тимијана, Тхyмус панноницус Алл. (Ламиацеае)“

Јавна одбрана је заказана за  понедељак 29.12.2014. године у 12,15 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зоран Максимовић, ментор, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Славица Ражић, ментор, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Татјана Ћебовић, доцент, Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет
  4. Др сц. Милица Дробац, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Др сц. Иван Шоштарић, доцент, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет