Одбрана докторске дисертације (Јоване Ковачевић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фарм. Јоване Ковачевић, под насловом:

„Развој толеранције и физичке зависности током понављане примене диазепама код пацова: улога модулације GABAA рецептора са α1 и α5 подјединицама“

Јавна одбрана је заказана за  петак, 26.12.2014. године у 15 часова у Амфитеатру 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирослав Савић, ментор, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др Дубравко Бокоњић, редовни професор, Универзитет одбране у Београду-Медицински факултет Војномедицинске академије.