Одбрана докторске дисертације (Бладимир Добричић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фарм. Добричић Владимира, под насловом:

„Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке особине амида кортеинских киселина антиинфламаторних стероида“

Јавна одбрана је заказана за  понедељак, 22.12.2014. године у 12 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. Проф. др Оливера Чудина, ментор, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Бојан Марковић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Доц.др Катарина Николић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Соте Владимиров, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Др Весна Јаћевић, виши научни сарадник, Центар за контролу тровања, Војномедицинска академија, Београд