Одбрана докторске дисертације (Неда Милинковић)

Oбавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл.фармацеута-мед. биохемичара Неде Милинковић, спец. мед. биохемије, под насловом:


„Значај одређивања биомаркера ресорпције и стварања костију код пацијената са крајњим стадијумом болести бубрега“

Јавна одбрана је заказана за  05.11.2014. године у 12.00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1.      Проф. др Светлана Игњатовић, ментор, редовни професор, Универзитет у Београду –Фармацеутски факултет
2.      Проф.др Нада Мајкић-Сингх, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
3.      Проф.др Вишња Лежаић, редовни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет