Одбрана докторске дисертације (Марија Машковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Марија Машковић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Мултикритеријумски приступ оптимизацији хроматографских метода за фармацеутску анализу периндоприл т-бутиламина.

Јавна одбрана је заказана за петак 28.06.2013. године у 14,00 часова у Амфитеатру 4 на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Дарко Ивановић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Доц. др Биљана Стојановић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Доц. др Андјелија Маленовић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Доц. др Зорица Станимировић, доцент, Универзитет у Београду – Математички факултет
  • Др сц Yаннис Дотсикас, Универзитет у Атини, Фармацеутски факултет, Атина, Грчка