Годишње награде најбољим студентима

Сходно Правилнику о додели годишње награде најбољим студентима интегрисаних академских студија Фармацеутског факултета, дана 23.10.2014. године на свечаној седници Наставно - научног већа Факултета додељене су награде најбољим студентима Фармацеутског факултета.