Одбрана докторске дисертације (Ивана Станојковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут-медицинског биохемичара Ивана Станојковић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Показатељи оксидативног стреса и инфламације код пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа и коморбидитетом“

Јавна одбрана је заказана за 13.10.2014. године у 16,00 часова у амфитеатру бр. 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Славица Спасић, професор емеритус, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Јелена Котур-Стевуљевић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Бранислава Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет