Одбрана докторске дисертације (Анђело Белетић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм.-медицинског биохемичара Анђело Белетић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Утицај наследних и стечених фактора на ниво хомоцистеина у крви болесника са хроничном опструктивном болешћу плућа“

Јавна одбрана је заказана за понедељак 29.09.2014. године у 13,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Душко Мирковић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Нада Мајкић-Сингх, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Светлана Игњатовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Др Валентина Ђорђевић, научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
  5. Др Александра Дудварски-Илић, доцент, Универзитет у Београду – Медицински факултет