Одбрана докторске дисертације (Мирјана Марчетић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр сц. Мирјана Д. Марчетић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Варијабилност састава и биолошка активност етарског уља врсте Сесели ригидум Wалдст. & Кит. (Апиацеае)“.

Јавна одбрана је заказана за уторак 30.09.2014. године у 14,00 часова у амфитеатру бр. 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Нада Ковачевић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Бранислава Лакушић, ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Дмитар Лакушић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Биолошки факултет“
  4. Проф.др Зоран Тодоровић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  5. Проф.др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет