Одбрана докторске дисертације (Иван Јанчић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. мол. биол. Иван Јанчић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Утицај полиморфизама ТНФ-α (- 308 Г/А) и ИЛ -6 (- 174 Г/Ц) гена на активност реуматоидног артритиса и терапијски одговор на етанерцепт“.

Јавна одбрана је заказана за среду 26.09.2014. године у 11,00 часова у амфитеатру бр. 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Невена Арсеновић Ранин, редовни професор, ментор, председник комисије Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Зорица Стојић-Вуканић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Мирјана Шефик-Букилица, доцент, Универзитет у Београду – Медицински факултет“