Одбрана докторске дисертације (Биљана Буфан)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр. сц. Биљана Буфан јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Утицај старења на фенотипске и функцијске карактеристике дендритских ћелија различитих сојева пацова“.

Јавна одбрана је заказана за среду 25.09.2014. године у 13,00 часова у амфитеатру бр. 2

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорица Стојић-Вуканић, ванредни професор, ментор, председник комисије Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Гордана Лепосавић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Мирјана Димитријевић, научни саветник, Центар за имунолошка истраживања „Бранислав Јанковић“ Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“